Convocatòria

Programa NIU

MODEL DE COL·LABORACIÓ AMB ELS EMPRENEDORS

El Programa NIU es compon de les fases següents:

Fases

1. SELECCIÓ DE PROJECTES


La fase de selecció de projectes es compon de tres blocs: INSCRIPCIÓ, SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ, i ATERRATGE.

INSCRIPCIÓ
 • Descarrega’t el formulari d’inscripció del nostre web i emplena’l. Si creus que disposes de més informació interessant perquè puguem avaluar la teva proposta, afegeix-la-hi. Sigues creatiu en la teva presentació!
 • Si tens prototips, maquetes o el teu projecte ja està funcionant, mostra’ns-ho!
 • La inscripció es realitzarà a través del formulari d'inscripció.
 • El material aportat serà tractat confidencialment per NIU i per tots els seus col•laboradors.
 • Un cop enviada la inscripció, no s’hi poden fer canvis.
 • Si no tens permís de residència/treball al Principat d’Andorra, et demanarem que adjuntis a la teva inscripció un certificat escanejat d’antecedents penals del teu país d’origen i del de residència, degudament postil•lat, per tal d’avaluar si aquest permís de residència/treball es pot demanar de conformitat amb la normativa vigent aplicable al país.
SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
 • L’equip del Programa NIU avaluarà el teu projecte i, en cas que necessiti més informació, et contactarà.
 • Si el teu projecte es troba entre les millors propostes, et contactarem per fer-te una entrevista personal per conèixer-te millor: a tu, com a emprenedor, i el teu projecte.
 • El Programa NIU comunicarà a tots els participants de la convocatòria el resultat del procés de selecció, un cop arribi la data de finalització del període establert.
 • També es publicaran els projectes seleccionats. I si estàs entre ells, es convindran les dades que es publicaran.
ATERRATGE EN EL PROGRAMA NIU
 • Si finalment ets seleccionat, et contactarem per fer la ronda d’encaix entre equip mentor – equip emprenedor. Cadascuna de les empreses del Programa NIU ha de tenir, com a mínim, un mentor, i com a màxim, tres, segons les seves necessitats.
 • També hauràs de definir la composició i els rols definitius del teu equip en el Programa NIU, així com designar la persona o les persones que estaran localitzades físicament al Centre de Noves Empreses NIU al Principat d’Andorra. Com a mínim, tu, com a líder del projecte, hauràs de participar presencialment en el Programa NIU.
 • A més, signarem el contracte regulador de la vostra estada al NIU, el qual defineix, principalment: les bases aplicables, l’equip emprenedor, els mentors i el marc de col•laboració i de participació en el Programa NIU.
 • Una vegada signat l’acord, et facilitarem els documents necessaris per a la teva incorporació al Programa NIU així com informació sobre els tràmits que has de fer: constitució de societat/empresa al Principat d’Andorra, immigració (si cal) i impostos. Estaràs acompanyat en tot moment per facilitar-te al màxim aquest procés.
 • En concret, si no tens permís de residència/treball al Principat d’Andorra, et donarem el suport necessari per fer els tràmits administratius amb totes les garanties. Perquè et facis una idea de en què consisteix aquest procés i quines són les coses que necessitaràs, t’adjuntem un breu resum amb els costos i el temps que comporta:

  Segons la normativa aplicable al Principat d’Andorra, un nacional d’un estat membre de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu pot entrar en territori andorrà si posseeix un document nacional d’identitat en vigor. Els nacionals de fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu han de tenir els visats requerits per entrar i circular legalment per Espanya o França.

  L’estranger en règim turístic pot sojornar al Principat d’Andorra fins a noranta dies, a comptar de la data de la seva entrada al país, però sense treballar.

  Dins aquest període, cal tramitar el permís de residència i treball corresponent, el qual pot ser per compte aliè o per compte propi. Aquest darrer és el permís adient que s’ha de sol•licitar en el marc del Programa NIU.

  En aquests termes, com a estranger, i per tal d’obrir una empresa, primer cal constituir una societat mercantil andorrana, amb sol·licitud prèvia de la reserva de denominació social, d’un cost de 5,36 euros, i de l’autorització d’inversió estrangera (tràmit gratuït).

  La documentació que cal presentar és el document d’identitat o passaport i un certificat d’antecedents penals del país d’origen (nacionalitat) i del país de residència actual, degudament postil·lats.

  Un cop obtingudes aquestes autoritzacions, en un termini aproximat d’un mes, cal constituir notarialment la societat. Les despeses notarials de constitució són aproximadament de 600 euros, més la taxa de Govern, de 957,77 euros si es tracta d’una societat limitada, i 1.394,74 euros si es tracta d’una societat anònima. Si ja es disposa d’un model d’estatuts, no cal que siguin redactats per un advocat.

  Lògicament, la constitució implica el desemborsament del capital de la societat per un import mínim de 3.000 euros si és limitada, i de 60.000 euros si es tracta d’una societat anònima.

  Un cop la societat s’hagi constituït degudament i inscrit en el Registre de Societats del Govern (tràmit d’uns tres dies aproximadament), cal donar-se d’alta a immigració (amb més d’un 10 % de participacions o accions de la societat i un càrrec dins aquesta) i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i també obtenir el número de registre tributari (NRT) corresponent de l’empresa.

 • Una vegada disposis dels requisits necessaris per treballar i residir al Principat d’Andorra durant el Programa NIU, et donarem el Paquet de Benvinguda i entraràs al Centre de Noves Empreses NIU, a la Massana, durant deu mesos, dividits en dues fases.
 • Com a participant en el Programa NIU, tindràs unes condicions comercials avantatjoses per a l’aterratge, com ara descomptes en serveis immobiliaris, en pàrquing, etc.

2. FASE I - INCUBACIÓ


La fase I, d’incubació, té una durada de quatre mesos, durant els quals s’aporta dinamització, assessorament i mentoria individual dins les àrees següents:

MES 1
Metodologia de model de negoci
MES 2
Metodologia de descobriment del client
MES 3
 • Descobriment del client
 • Evolució del model de negoci
MES 4
Preparació del Demo Day 1

Al final de la fase I, els projectes han de presentar el seu model de negoci en el Demo Day 1, en què es farà una avaluació del rendiment general del projecte obtingut en aquesta fase I, així com de les seves necessitats de finançament per a la fase II, i si cal, s’obrirà una primera ronda d’inversió per a la fase II, d’acceleració i desenvolupament de producte.

3. FASE II - ACCELERACIÓ


La fase II, d’acceleració, té una durada de sis mesos, durant els quals s’aporta formació i tutoria individual dins els aspectes següents:

MES 5
Metodologia de desenvolupament de producte
MES 6
Metodologia de pla de negoci
MES 7, MES 8, MES 9, MES 10
 • Desenvolupament de producte
 • Formació en tecnologies
 • Preparació del Demo Day

Al final de la fase II, els projectes han de presentar el seu pla de negoci i el seu producte. Es farà una avaluació del rendiment general del projecte, el qual es presentarà en el Demo Day, i es comunicarà la iniciativa empresarial exteriorment. A més, s’avaluarà la possibilitat que el projecte passi a la fase de comercialització, amb recursos d’Andorra Telecom, així com les seves necessitats de finançament per afrontar la seva consolidació en el mercat dins una segona ronda d’inversió.

BASES

MODEL DE COL·LABORACIÓ AMB ELS EMPRENEDORS

A continuació, trobaràs les bases d'aquesta convocatòria així com el formulari d'inscripció, que has d'omplir i enviar juntament amb la informació addicional rellevant que s'indiqui en el formulari.

Recorda que un cop enviada la documentació, no pots fer-hi canvis.

Dubtes?

FAQ'S

Hi ha alguna limitació per participar en la convocatòria?

L’equip del projecte ha d’estar integrat per persones majors d’edat i, com a mínim, el líder ha de participar físicament en el projecte, per a la qual cosa ha d’obtenir un permís de residència i treball al Principat d’Andorra, d’acord amb la normativa vigent aplicable.

Puc participar en el Programa NIU si ja he rebut finançament previ?

El Programa NIU està obert a tot tipus de projectes tecnològics, de manera que, si el teu projecte ha rebut finançament previ, en principi pot participar en el programa, sempre que no sigui incompatible amb les bases i la normativa. És per això que en el teu formulari de participació has d’indicar clarament el tipus de finançament que has rebut i les seves característiques.

Quin grau d’avançament ha de tenir el projecte?

No s’exigeix un grau d’avançament determinat a l’hora de presentar la sol•licitud, encara que el projecte ha de ser viable per sortir al mercat, almenys amb un primer producte, després dels deu mesos del Programa NIU.

Els projectes presentats han de pertànyer a alguns sectors en concret?

Els projectes han de suposar una oferta innovadora per al mercat tecnològic. Dins aquests mercats, hi ha àrees d’interès específiques: e-health i wellness, oci i esports, robòtica, experiència comercial, software defined i llenguatge, seguretat digital, i jocs, però les iniciatives no han d’encaixar necessàriament en alguna de les àrees d’interès.

Quantes persones, com a mínim, ha de tenir l’equip emprenedor del projecte? Quin grau d’implicació s’exigeix a l’equip?

L’equip emprenedor ha d’estar compost, com a mínim, de dues persones: una d’elles ha de ser el líder del projecte i l’altra, el seu representant, que és la persona que presenta la sol•licitud.

Idealment, tots els integrants de l’equip haurien d’instal•lar-se al Centre de Noves Empreses NIU del Principat d’Andorra, però si això no és possible, almenys demanem que s’hi instal•li el líder del projecte i que dediqui el 100 % del seu temps al programa. Els altres integrants del projecte únicament haurien d’assistir, presencialment o remotament, a les sessions de dinamització i de mentoria, i presencialment, a les reunions de seguiment mensual. La no-implicació de l’equip en el projecte és un dels punts que s’avaluen en el seguiment realitzat pel NIU, i és una de les possibles causes d’exclusió del programa.

El projecte pot ser exclòs del programa? Quins en serien els motius? Què implicaria això?

El projecte pot ser exclòs del Programa NIU si s’incompleix el contracte d’adhesió al programa o les seves bases. Si es produeix aquest cas, l’equip emprenedor haurà de retornar els deutes contrets en forma de préstecs, i altres de possible aplicació, d’acord amb els termes i les condicions exposats en el contracte.

Si la meva empresa ja està constituïda, però encara està en fase de desenvolupament, podria optar a participar en el Programa NIU?

Si la teva empresa està constituïda, però encara està en fase de desenvolupament inicial, podries presentar-te igualment com a candidat al Programa NIU. En aquest cas, hauries d’exposar aquesta situació en la teva sol•licitud d’inscripció i donar una explicació clara del grau de desenvolupament de l’empresa/projecte.

En tot cas, l’empresa que participa en el Programa NIU sempre ha de tenir la seva seu social al Principat d’Andorra, així que, si fos seleccionada per participar en el programa, hauries de seguir tots els tràmits legals necessaris per complir aquest requisit.