Notícies

Una start-up del NIU usa blockchain per certificar la pedra natural a la construcció

Una start-up del NIU usa blockchain per certificar la pedra natural a la construcció

Per Andorra Telecom | 12/11/2019 | Notícies
Un dels problemes amb què es troba el sector de la construcció és la dificultat per garantir al consumidor final que una matèria primera, per exemple un marbre de carrara, és autèntica.

L’aplicació Petracoin hi dona solució amb una plataforma de blockchain que permet certificar des de l’origen l’autenticitat i qualitat de la pedra. La traçabilitat del producte afecta tota la cadena de producció: la pedrera o el fabricant, el magatzem, el distribuïdor, el decorador o l’arquitecte i el consumidor final.

L’emprenedor i director general de l’empresa, Carles Moreno, destaca que Petracoin pot tenir moltes aplicacions en el món de la construcció o en altres sectors on la qualitat de la matèria primera és importantíssima i en els casos en què hi ha una gran desconfiança entre els diferents actors de la cadena de producció. En un primer moment se centren com a primer mercat objectiu en  els taulells de cuina però amb l’idea de créixer ràpidament amb noves aplicacions constructives.

Els clients en aquest cas serien els fabricants o les pedreres, que farien ús del que Moreno anomena “l’ecosistema Petracoin” a través de quotes per la utilització del servei. “Són molts els avantatges que li oferim, la principal de les quals és l’eliminació de la desconfiança interna del sector gràcies a la certificació i autenticació d’origen del producte”.

Altres beneficis de la plataforma de blockchain serien “l’activació de la garantia mitjançant el contracte intel·ligent i els tokens i l’obtenció de dades d’ús del client final”. És a dir, Petracoin va molt més enllà de certificar només la matèria primera i actuaria de garant de totes les empreses que participen en el procés i dels contractes de garantia entre les empreses i l’usuari final. Petracoin és una stat-up en fase d’acceleració. És un dels sis projectes que es van presentar al Demo Day del NIU, una jornada destinada a posar en contacte emprenedors i inversors que es va celebrar el passat 21 d’octubre.

Carles Moreno ha estat acompanyat en la presentació davant els mitjans pel responsable del NIU, Miquel Gouarré. “Estem convençuts que a Andorra pot ser un lloc idoni per desplegar la tecnologia blockchain amb aplicacions d’alt valor afegit”, ha apuntat recordant els acords recentment firmats pel viver d’empreses d’Andorra Telecom amb el consorci espanyol Alastria i l’acceleradora de Silicon Valley ProteumX.